เกมเอาชีวิตรอด

เกมเอาชีวิตรอด

เกมเอาชีวิตรอดคือเกมซึ่งตัวละครที่ผู้เล่นได้รับบทจะอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่โหดร้าย โดยมากจะเริ่มเกมด้วยทรัพยากรที่จำกัด ผู้เล่นจำเป็นที่จะต้องทำกิจกรรมต่างๆ เช่น ประดิษฐ์เครื่องมือ อาวุธ สร้างที่อยู่อาศัย เก็บและบริหารทรัพยากร เพื่อให้มีชีวิตรอด


เลือกซื้อเกมเอาชีวิตรอด