เงื่อนไขการใช้งาน

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้านค้าออนไลน์ GAMESRIG.com หมายถึงสถานที่ออนไลน์และค้าปลีกของเราซึ่งให้คุณสามารถเรียกดู สั่งซื้อ ให้คะแนน และวิจารณ์สินค้าและบริการต่างๆ เงื่อนไขในการใช้งานดังต่อไปนี้จะครอบคลุมการสั่งซื้อสินค้ากับ GAMESRIG.com การซื้อสินค้าจากทางเราแสดงว่าคุณยอมรับและตกลงตามเงื่อนไขในการใช้งานเหล่านี้ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวโปรดดูที่หน้า Privacy Policy เราขอแนะนำให้คุณอ่านนโยบายของเราเพื่อรักษาผลประโยชน์ส่วนตัว นโยบายของเราเป็นดังต่อไปนี้

นโยบายการรับเปลี่ยน
• กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง ของนโยบายและเงื่อนไขต่างๆ ก่อนการสั่งซื้อสินค้าทุกครั้ง
• กรณีที่สินค้าไม่สามารถใช้งานได้โดยมีความผิดเนื่องมาจากทางร้าน ทางร้านจะเปลี่ยนสินค้าให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ลูกค้าสามารถแจ้งให้ทางร้านทราบเพื่อดำเนินการได้ทันที
• กรณีที่สินค้าที่ลูกค้าได้รับนั้นถูกต้องกับรายละเอียดที่ทางร้านได้แสดงไว้ ทางร้านยินดีรับเปลี่ยนสินค้าภายใน 3 วัน นับจากที่ลูกค้าได้รับสินค้า โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
- สินค้าที่จะนำมาเปลี่ยนจะต้องไม่ผ่านการใช้งานมาก่อน
- ลูกค้าจะต้องแจ้งเหตุผลของการเปลี่ยนสินค้าให้ทางร้านทราบ
- สินค้าที่ถูกนำมาเปลี่ยนจะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบก่อนที่จะเปลี่ยนได้
- ทางร้านจะรับเปลี่ยนสินค้าหลังจากที่ลูกค้าได้รับสินค้าแล้วภายใน 3 วัน หากเกินจากวันดังกล่าว ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยน
• ลูกค้าจะต้องรับทราบว่าเกมส์หรือโปรแกรมที่ลูกค้าซื้อบนร้านค้าแห่งนี้นั้นเป็นสิ่งที่ถูกจัดเตรียมมาอย่างเสร็จสรรพและลูกค้าจะได้รับไฟล์ที่ใช้ติดตั้งจากเซิฟเวอร์ของผู้พัฒนาโดยตรงซึ่งมิได้มีความเกี่ยวข้องใดๆกับร้านค้า หากการทำงานของตัวโปรแกรมที่ถูกติดตั้งลงบนเครื่องของลูกค้าไม่สามารถทำงานได้อย่างปกติลูกค้ายินยอมที่จะไปติดต่อขอความช่วยเหลือจากผู้พัฒนาด้วยตัวเอง

นโยบายการคืนเงิน
• ทางร้านจะคืนเงินค่าสินค้าให้กับลูกค้าเต็มจำนวน ในกรณีที่ทางร้านไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้
• กรณีที่สินค้าไม่สามารถใช้งานได้โดยมีความผิดเนื่องมาจากทางร้าน ทางร้านจะรับคืนสินค้า โดยที่ลูกค้าสามารถแจ้งให้ทางร้านทราบเพื่อดำเนินการได้ทันที
• กรณีที่สินค้าที่ลูกค้าได้รับนั้นถูกต้องกับรายละเอียดที่ทางร้านได้แสดงไว้ ทางร้านยินดีรับคืนสินค้าภายใน 3 วัน นับจากที่ลูกค้าได้รับสินค้า โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
- สินค้าที่จะนำมาคืนจะต้องไม่ผ่านการใช้งานมาก่อน
- ลูกค้าจะต้องแจ้งเหตุผลของการคืนสินค้าให้ทางร้านทราบ
- สินค้าที่ถูกนำมาคืนจะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบก่อนที่จะคืนเงินได้
- ทางร้านจะรับคืนสินค้าหลังจากที่ลูกค้าได้รับสินค้าแล้วภายใน 3 วัน หากเกินจากวันดังกล่าว ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับคืนสินค้า
• หากสินค้าที่นำมาคืนบรรลุตามเงื่อนไข ลูกค้าสามารถเลือกรับเป็นยอดเงินบนบัญชีในเว็บไซต์ หรือคืนเงินผ่านช่องทางที่ได้ชำระเงินเข้ามา
• ในการคืนเงินทางร้านจะดำเนินการคืนเงินกลับเข้าช่องทางที่ได้รับชำระมาเท่านั้น ลูกค้าจะไม่สามารถร้องขอให้ส่งเงินไปยังช่องทางอื่นได้
• ลูกค้าจะต้องรับทราบว่าเกมส์หรือโปรแกรมที่ลูกค้าซื้อบนร้านค้าแห่งนี้นั้นเป็นสิ่งที่ถูกจัดเตรียมมาอย่างเสร็จสรรพและลูกค้าจะได้รับไฟล์ที่ใช้ติดตั้งจากเซิฟเวอร์ของผู้พัฒนาโดยตรงซึ่งมิได้มีความเกี่ยวข้องใดๆกับร้านค้า หากการทำงานของตัวโปรแกรมที่ถูกติดตั้งลงบนเครื่องของลูกค้าไม่สามารถทำงานได้อย่างปกติลูกค้ายินยอมที่จะไปติดต่อขอความช่วยเหลือจากผู้พัฒนาด้วยตัวเอง